RİSALEME DOKUNMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • RİSALE-İ NUR TALEBELERİ, NURCULAR VE KISA TARİHÇESİ
  • FETÖ İHANETİ VE GETİRDİKLERİ
  • Darbeye Hayır!
  • Neden Sa(h)deleştirmeye Karşıyız?
  • Abdullah Yeğin Ağabey Vefat Etti
  • Risale-i Nur'un sadeleştirilmesi durduruldu!
  • Said Özdemir Ağabey Vefat Etti
  • Ahmet Aytimur Ağabey Vefat Etti
  • Üstad'ın Talebelerinden Tebrik
  • Risale-i Nur'u Artık Devlet Basacak
SADELEŞTİRME ADI ALTINDAKİ TAHRİFATA KARŞI
3.122
KİŞİ RİSALEME DOKUNMA DİYOR
Risale-i Nur Müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin belgelerle sabit bir şekilde Nur Risaleleri üzerinde yapılacak her değişikliği reddetmesine ve hayatta bulunan (Allah uzun ömürler versin) varislerinin ve umum Nur Cemaatinin bütün ikaz ve uyarılarına rağmen Ufuk Yayınevinin mütemerrid bir şekilde Risale-i Nurları sadeleştirme adı altında yapmış oldukları tahrifat devam etmektedir. Eserin kapağına Sadeleştirilmiş yazmaktan bile imtina eden, müslümanlar arasına ihtilaf sokacak  bu teşebbüsün, yıllardır Risale-i Nurlar'dan feyiz aldıklarını söyleyen bir cemaat tarafından desteklenip, başlarındaki zat olan Fethullah Gülen'den cevaz almaları da (Videoyu izlemek için tıklayınız) işin bir başka acı tarafıdır. Bu durum Risale-i Nur'a gönül verenlerin mahzun ve küllenmiş gönüllerine bir kez daha kül basmıştır. Nurların birinci talebesi merhum Hacı Hulusi Yahyagil (R.A.) 'ın deyimiyle yapılan bu azim günaha karşı dik durmak ve mücadele etmek her Nur talebesinin görevidir. İhlas ve hizmet düsturundan uzak bu teşebbüsten  dönülmez ise, müteşebbislerin milyonlarca Risale-i Nur talebesinin dualarının, Arş-ı Azam'dan dualarınız kabul edildi nidasını işittiklerinde uğrayacakları akibet için şimdiden uyarıyor ve derhal bu tahrifatı durdurmalarını istiyoruz.